Pages to ponder.

Friday, May 14, 2010

So GAY story! ( Gay Linggo Translation )

Tom Jones ang mga bekla kaya gora ever sa mall para lumafang. Una nilang jonta ang nyudkort, kaya lang maraming utaw. Go naman sa Nyorbaks, kaya lang can't afford pala ang drama ng iba. Sey nga ni Kimberly, Mahalia Mendez daw ng kape, juwi na lang siya later para mag-Nescafe. Warla ngayon si Georgette, ang Rica Boom Boom ng federasyon. Tom Cruise na talaga siya't wai na patience, kaya shuwag ever siya sa kanyang chimini ah ah. "Yaya, dalhin mo ditech ang anda," sey ng bakla.

Translation:
"The gays are very hungry so they went to the mall to eat. First they went to the food court, but there's a lot of people. Then they went to Starbucks but most of them can't afford the price. Kimberly said that coffee is expensive, that's why she'll just drink Nescafe at home. Georgette is not present, the prettiest of all gay. She was too hungry and was very impatient that's why she called her maid. "Yaya, bring the food here" says the gay."

1 comment:

kashif14763 said...

Really very relevant artical with the topic it is good work. http://www.translation.pk